1. SREDSTVA ZA ZAŠTITU


Biološki selektivni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira insekticid
Aktivna tvar: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ PB 54, zbirka kulture br. CECT 7209 80 g/kg
Formulacija: močivi prah (WP)
Način djelovanja:
Baturad WP® je selektivni biološki insekticid namijenjen suzbijanju ličinki leptira – gusjenica: maslinova moljca (Prays oleae), dudovca (Hyphantria cunea), kupusnog bijelca (Pieris brassicae), žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u maslinarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.Bacillus thuringiensis je bakterija koja se nalazi u tlu i na površini listova. Bakterije tijekom sporulacije stvaraju proteinske kristale koji se nakon ingestije aktiviraju. U alkalnom mediju probavnog sustava ličinke oslobađa se toksin koji razara stijenke probavila. Probavni sustav ličinke paralizira, a ona se prestaje hraniti i ugiba nakon nekoliko dana.

Prednosti:
Djeluje na gusjenice mladih stadija (I-III)
Ne uništava korisne insekte
Razvrstan izvan skupine otrova

Baturad WP® treba primijeniti u vrijeme kada su gusjenice u I. i II. razvojnom obliku. Gusjenice u III. razvojnom obliku manje su osjetljive na sredstvo u odnosu na mlađe razvojne oblike, stoga tada treba koristiti najviše koncentracije.

Škropivom treba dobro navlažiti i donju stranu lišća. Žive bakterijske spore osjetljive su na UV, stoga je bolje primijeniti sredstvo predvečer. Viša vlažnost zraka pogoduje boljem učinku.

Mogućnost miješanja:
Ne preporučuje se miješanje s uljnim sredstvima, fungicidima na osnovi dodina, kaptana, folpeta, bakrenim i kositrenim fungicidima, te nekim pripravcima u EC formulacijama.

Karenca:
Nije primjenjivo.

fungicid za suzbijanje biljnih bolesti povrćarstvu i u proizvodnji ukrasnog bilja.

Način djelovanja:
Sredstvo Cupra® je fungicid s površinskim djelovanjem namijenjen za suzbijanje biljnih bolesti na vinovoj lozi i različitim voćarskim kulturama.
Cupra® je fungicid na osnovi bakra. Bakarni fungicidi vrlo su širokog spektra i djeluju na velik broj fitopatogenih gljiva i bakterija.
U kontaktu s mikroorganizmima (gljivama i bakterijama) i spojevima na površini biljnih organa, iz bakarnog oksiklorida oslobađaju se ioni bakra. Bakar ulazi u stanice gljiva i bakterija, gdje djeluje na više metaboličkih procesa i uzrokuje denaturaciju staničnih proteina. Bakreni oksiklorid također djeluje i preventivno.

 

Napomena:
Cupra® se na stolnim i vinskim sortama vinove loze, maslinama, naranči, grejpu, jabuci, krušci, cvijeću i ukrasnom bilju smije koristiti najviše tri puta tijekom vegetacije, uz minimalni razmak od 10 odnosno 14 dana između primjena.
Sredstvo se na agrumima smije koristiti najviše jednom tijekom vegetacije.


Karenca:
Za vinovu lozu (vinske i stolne sorte), maslinu, naranču, grejp, salatu na otvorenom i u zaštićenom prostoru te krumpir na otvorenom prostoru 15 dana
Za industrijsku rajčicu na otvorenom prostoru 10 dana
Za konzumnu rajčicu i patlidžan na otvorenom i u zaštićenom prostoru 3 dana
Za jabuku, krušku, marelicu, breskvu i nektarinu osigurana je vremenom primjene
Nije primjenjiva u cvijeću i ukrasnom bilju
Radna karenca:
10 dana za vinovu lozu
2 dana za voćnjake

Način djelovanja:
Sredstvo Laincoil® sadrži parafinsko ulje koje djeluje mehanički, gušenjem štetnika.
Kontaktni insekticid i akaricid namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu.

Mogućnost miješanja:
Laincoil® se ne smije miješati sa sredstvima koja sadrže sumpor, polisulfide, kaptan i folpet.


Napomena:
Dozvoljena je jedna primjena tijekom vegetacije.


Karenca:
Osigurana je vremenom primjene za grejp, naranču, limun, limetu, mandarinu, jabuku, krušku, dunju, nashi, marelicu, trešnju, breskvu, nektarinu i šljivu.


Mogući utjecaj na učinkovitost:
Sredstvo se ne smije primjenjivati pri visokim temperaturama, mrazu i dugotrajnoj suši, niti 40 dana nakon primjene sumpora, polisulfida, kaptana i folpeta.

2. POMOĆNA SREDSTVA

 

Način djelovanja:
Fito Film® je pomoćno sredstvo-okvašivač, formulirano na bazi derivata bora, namijenjen za povećanje učinkovitosti sredstava za zaštitu bilja.

Prednosti:

Smanjuje površinsku napetost kapljica vode što dovodi do bolje distribucije škropiva na lisnu masu

Pojačava prodor škropiva
Doprinosi boljem prianjanju pesticida na lisnu masu te tako povećava otpornost na ispiranje kišom ili vlażenjem
Sprječava cijeđenje škropiva s tretiranih biljaka
Stvara zaštitni film na lisnoj površini i na taj način smanjuje razgradnju uslijed UV zračenja
Poboljšava učinkovitost insekticidnog i fungicidnog škropiva.

Primjena:
Preporučena doza: 0,2-0,4 l/100 l vode

Kulture:
Voćke, povrće, žitarice, ratarske kulture, ukrasno bilje.

Mogućnost miješanja:
Fito Film® je kompatibilan s većinom pesticida i folijarnih gnojiva, ali je preporuka napraviti test kompatibilnosti na manjoj površini, budući nije ispitan sa svim pesticidima i folijarnim gnojivima.
Radna karenca:
24 sata

Sastav: mangan (Mn) 1,0%, cink (Zn) 1,0 %

Namjena:
FitoDimel® je otopina mangana i cinka čiji su molekularni oblici sistemičnog djelovanja i biljka ih vrlo brzo usvaja prilikom aplikacije
FitoDimel® utječe na smanjenje površinske napetosti čime se postiže bolje usvajanje sredstava za zaštitu bilja i gnojiva
Služi kao otapalo medne rose koju izlučuju lisne uši i neki drugi štetnici, a na koju se naseljavaju gljive čadavice.

Primjena:
FitoDimel® se može primijeniti preventivno ili kod uočenih simptoma nedostataka mangana i cinka, kako bi se izbjegle anomalije tijekom razvoja biljke.

Folijarno:
Masline, vinova loza, lijeska, orah, voćke:
250-300 ml/100 l vode
50-100 ml/100 l vode (kao pomoćno sredstvo)

3. BIOSTIMULATORI

Tekući biostimulator sastavljen od slobodnih i biološko aktivnih aminokiselina

Način djelovanja:
Amive® je izbalansirani izvor aminokiselina biljnoga podrijetla iz kojeg biljka, bez dodatne potrošnje energije, sintetizira potrebne proteine, brzo i efikasno
Osnovna namjena proizvoda Amive® je da u stresnim uvjetima pomažej biljci ubrzanjem metabolizma i stavljanjem na raspolaganje prepoznatljivih aminokiselina
Aminokiseline dobivene iz biljnog materijala u postupku hidrolize i koncentrirane dodatnom filtracijom stvaraju kelate s mikroelementima koji time postaju potpuno usvojivi od strane biljke
‣ Amive® je najefikasnija u stresnim uvjetima biotskog ili abiotskog tipa, i to odmah nakon stresa , čim se pruži mogućnost primijene
‣ Amive® direktno utječe na brzi oporavak oštećenih biljaka, ubrzava i osnažuje metabolizam, te pojačava normalizaciju svih procesa
Primjena nije ograničena na stresne uvjete, te se pokazao odličan u jačanju metabolizma i ujednačavanju rasta i razvoja. Pozitivni efekti su vidljivi kroz ujednačeno dozrijevanje, povećanje krupnoće zrna, hektolitarske mase i u konačnici povećanje prinosa.

Doziranje:
‣ Vinova loza, voćke, masline: 2-3 l/ha
‣ Žitarice, soja, uljana repica, šećerna repa: 2-3 l/ha, max 2 primjene u vegetaciji
‣ Suncokret, krumpir: 3 l/ha
Preporučena količina vode za ratarske kulture: 250-500 l/ha

biološko gnojivo na bazi rizobakterije

Način djelovanja:
Bioptimus je tekuće biognojivo na bazi rizobakterije Pseudomonas
putida. Ova rizobakterija potiče rast biljaka (PGPR) jer ima veliku
sposobnost kolonizacije korijenove površine i, kao posljedica,
utječe na rast i proizvodni kapacitet usjeva.
Potiče razvoj biofilma oko korijenovog sustava, osiguravajući optimalne
uvjete za rast.
Povećava proizvodnju biološki aktivnih tvari kao što su siderofori
(sustavi za unos željeza), organske kiseline itd.
Razgrađuje spojeve kao što su alifatski i aromatski ugljikovodici,
ostaci pesticida i drugi toksični spojevi koji mogu biti prisutni u tlu.
Primjenom gnojiva Bioptimus smanjuje se potreba za primjenom
mineralnih gnojiva i do 50 %, kao i primjena sredstava za zaštitu
bilja jer njegova primjena povećava otpornost biljaka.

Mogućnost miješanja:
Ne preporučuje se njegova primjena zajedno s drugim sredstvima za zaštitu bilja.
Ne miješati s baktericidnim pripravcima. U slučaju nanošenja proizvoda na bazi bakra, Bioptimus ne nanositi najmanje 24 sata nakon tretmana.
Napomena:
Nakon primjene potrebno je prestati zalijevati otprilike 6 sati kako bi se osiguralo da je proizvod fiksiran za korijen.

folijarno gnojivo na bazi bakra

Način djelovanja:
Nedovoljna količina bakra značajno smanjuje sposobnost biljaka da apsorbiraju i koriste dušične tvari. Fertipen C je tekuće gnojivo na bazi bakrenog hidroksida, namijenjen za korekciju nedostataka bakra u svim kulturama.
Bakreni hidroksid ima vrlo fine kristale i tako osigurava vrlo dobro prekrivanje cijele površine biljaka. Bakar u sastavu gnojiva Fertipen C pozitivno utječe na stabilnost klorofila biljke.
Za optimalnu učinkovitost koristiti dovoljne količine vode po hektaru kako bi se postigla jednolika raspodjela.

Mogućnost miješanja:
Fertipen C je kompatibilan s većinom sredstava za zaštitu bilja i gnojiva. Međutim, preporučuje se provesti test kompatibilnosti prije primjene.

Napomena:
Prilikom primjene napuniti 3/4 spremnika vodom, zatim uliti potrebnu količinu Fertipena C uz stalno miješanje. Potom uliti ostale proizvode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati prilikom primjene.

organski biostimulator na bazi aminokiselina iz morskih algi

Način djelovanja:
FitoAlgen F® je organski biostimulator koji vrlo učinkovito ublažava posljedice biotičkog i abiotičkog stresa uvjetovanog visokim temperaturama,
vlažnosti tla, sušom, mrazom, tučom, bolestima. Također ublažava stres biljke u razdoblju cvatnje i zametanja plodova.
Vrlo je učinkovit na presadnicama biljaka kao stimulator rasta koji utječe na rast korijenovog sustava pa tako i prinos.

Mogućnost miješanja:
FitoAlgen F® je kompatibilan s većinom pesticida i gnojiva, što se tiče fizičkog miješanja u spremniku i biološkog učinka na usjeve. Međutim, djelotvornost bilo koje kombinacije ovisit će o stanju usjeva, fazi rasta, vremenskim prilikama i količini vode koja se koristi.

Napomena:
Ne tretirati po vjetrovitom i vrućem vremenu.

 

Način djelovanja:
Fitofert LMW je prirodni i organski biostimulator s funkcijom ishrane bilja, proizveden iz prirodne i organske sirovine
Ne sadrži prirodi škodljive tvari i ne onečišćuje okoliš
Aminokiseline koje sadrži sistemičnog su djelovanja i biljka ih brzo apsorbira
Pogodan je za upotrebu sve do berbe plodova jer nema karence, pa tako niti problema s reziduama
Kao prirodni biostimulator utječe na uravnoteženje i poboljšanje ishrane bilja
Kao dodatak sredstvima za zaštitu bilja utječe na njihovo učinkovitije djelovanje
Kao dodatak ostalim folijarnim gnojivima utječe na bolje usvajanje i transport hranjiva
Posebno je učinkovit za ublažavanje stresa kao posljedice visokih temperatura, suše, vlage i tuče

Primjena:
1. Folijarno
‣ Vinova loza:
250-400 ml/100 l vode, kroz čitavu vegetaciju ponoviti nekoliko puta, uz preporuku upotrebe gnojiva koji sadrže fosfor i kalij ili samo kalij
‣ Voćke (jabuke, kruške, koštičavo i ostalo voće): • 250-400 ml/100 l vode kroz čitavu vegetaciju ponoviti nekoliko puta
‣ Jagode:
Prskanje započeti pri pojavi prvih cvjetnih glavica i tretirati svakih 14 dana do berbe.
Tretiranje nastaviti i nakon berbe, zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja i folijarnim gnojivima.
Prilikom presađivanja 300-500 ml/100 l vode
Luk i češnjak
• Upotrebom Fitofert LMW povećava se promjer lukovica, kvaliteta i duljina skladištenja
Treba prskati obilno svakih 20 dana
Moguća je kombinacija s bakrenim preparatima, koji smanjuje količinu pripravka za 25 %
• Kod češnjaka se prije sadnje preporuča namakanje lukovica u otopini Fitofert LMW u količini 300 ml/100 l vode u trajanju 4-8 sati                                       Povrće (rajčica, paprika i patlidžan, kupus, kelj, cvjetača, salata, korjenasto povrće, peršin):

200-400 ml/100 l vode, ovisno o razvojnom stadiju
Prskati nakon presađivanja svakih 20-ak dana, 2-3 puta
‣ Ukrasno bilje i cvjetnice:
150-300 ml/100 l vode
‣ Šećerna repa i krumpir :
• 3-5 l/ha
• Prskati 3-4 puta u kombinaciji s drugim sredstvima za zaštitu bilja
• U kombinaciji s fungicidima i insekticidima prskati u smanjenoj količini od 3 l/ha
• Sprječava šok što ga uzrokuju herbicidi za tretiranje u trake, suša i tuča

2. Fertirigacija
‣ Trajni nasadi:
Voćke i vinovu lozu u punoj rodnosti prihranjujemo od početka vegetacije do početka zriobe u količini 20-30 ml/ drvo (trs)
U trenutku oblikovanja habitusa preporučljive su intenzivnije aplikacije u količini 10-15 ml/drvo (trs)
Mlade voćke, trsove namakati u količini 5-10 ml/drvo (trs). Ako namačemo cijelu površinu, povećati količinu za 15 %. Tretirati zajedno s drugim gnojivima koja sadrže NPK i mikroelemente

‣ Kod kultura zaraženim virozama:
Voćke prskati 7 puta svakih 10-12 dana u količini 500 ml/100 l vode
Ukrasno bilje i cvjetnice prskati preventivno u količini 200-300ml/100 l vode
‣ Posebne aplikacije:
U stresnim situacijama koje su posljedica mraza, visokih temperatura, suše, vlage i tuče ili kod nepravilne upotrebe sredstva za zaštitu bilja koja je uzrokovala fitotoksičnost, prskati najkasnije u roku 24-48 sati od dogadaja
Tretman ponoviti nakon 7 dana

Mogućnost miješanja:
Sredstvo je kompatibilno s većinom mineralnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporučljivo prije miješanja napraviti test kompatibilnosti.
Nije preporučljivo miješanje s pripravcima na osnovi močivog sumpora kod iznimno visokih temperatura, s pripravcima na osnovi dinokapa te s pripravcima na osnovi bakra, jer su te kombinacije fitotoksične za većinu kultura, osim za uljarice, žitarice i luk.
Karenca: Nije primjenjivo.


Sastav: sumpor (S) 33,0 %, organski ugljik (C) 11 %, ukupni dušik (N) 3,7 % (dušik organski 3,5 %, amonijski 0,2 %), aminokiseline 1,8 %

Način djelovanja:
Fitofert sumpor® je posebna kombinacija elementarnog sumpora i hidrolizata proteina, koji se temelje na velikom broju slobodnih aminokiselina i peptida s kratkim lancima
Sumpor je kao hranjivo izuzetno važan u formiranju endosperma žitarica koji ima značajan utjecaj na prinos i kvalitetu žitarica, zatim na prinos i sadržaj ulja u uljaricama (uljane repice, uljnih bundeva, suncokreta)
Sumporna gnojiva mogu imati pozitivan utjecaj na sortno obilježje grožđa i okus vina
Fitofert sumpor® zbog posebne formulacije utječe na kvalitetu biljke, povećava otpornost na ispiranje, selektivnost tretiranih biljaka, smanjuje vjerojatnost pojave fitotoksičnosti na visokim temperaturama, povećava kompatibilnost s drugim proizvodima za zaštitu bilja.

Primjena:
Vinova loza, voćke, koštičavo voće, jagode, masline, povrće, ukrasno bilje:
Folijarno: 200-350 ml/100 l
Žitarice: 250-330 mI/100 l u trenutku pojave prvog koljenca za bolji razvoj endosperma

Mogućnost miješanja:
Fitofert sumpor® se dobro mješa s većinom sredstava za zaštitu bilja, osim s jako lužnatim sredstvima (Bordoškom juhom, polisulfidima…), mineralnim uljima, kaptanom i sa svim sredstvima koja se obično ne mješaju sa sumporom.

Sastav: Bakar (Cu) topiv u vodi 50,0 %

Način djelovanja:
FitoFol Cu® je gnojivo namijenjeno za prevenciju i korekciju nedostatka bakra u biljkama. Primarni simptom nedostatka bakra je razvoj tamnozelenih listova koji sadrže nekrotične pjege. 

Nekrotične pjege najprije se javljaju na vrhovima mladih listova, a zatim se šire prema njihovoj bazi.
Može doći i do uvijanja listova.
Iako je prisutan u tlu, bakar je često nedostupan kako u pjeskovitim tako i u glinenim tlima jer gradi stabilne kompleksne spojeve u organskim kiselinama. Nedostaci uzrokuju smanjenje procesa fotosinteze, respracije, nizak sadržaj lignina, smanjenje transporta vode i biljnih sokova.

Bakar ima vrlo važnu funkciju u fiziologiji biljke:
Važna je komponenta enzima i njihove aktivacije
Poboljšava fotosintezu i regulira transpiraciju
Povećava fiksaciju dušika kod mahunarki
Poboljšava otpornost biljke protiv nekih bolesti

Primjena:
Folijarno
‣ Vinova loza, voćke: 0,25 l/ha
‣ Citrusi: 0,2-0,5 l/ha 3 ili 4 tretiranja kroz vegetaciju
‣ Rajčica, krastavci, paprika, dinje: 0,2-0,5 I/ha tretirati 10 dana poslije presađivanja i ponoviti u intervalima od 7 dana do kraja ciklusa
‣ Grah, kukuruz, soja: 0,2-0,5 l/ha 1 ili 2 tretiranja
‣ Pšenica i ječam: 0,2-0,5 l/ha 1 ili 2 tretiranja u fazi 3-5 listova i u fazi pojave zastavice

Sastav: sumpor (S) 0,4 %, sumpor (SO3) 1,0 %

Način djelovanja:
Fito Garland® je prirodni proizvod koji u sastavu sadrži sumpor i ekstrakt češnjaka (alicin) ko-formuliran s drugim biljnim ekstraktima.
Ovakva formulacija proizvoda ima izrazito biostimulirajuće djelovanje, primjenjuje se oko korijena i štiti biljke od napada nematoda.

Primjena:
Primjenjuje se folijarno ili fertigacijom
Preventivno: 2 I/ha svakih 7-14 dana do 5 aplikacija
Kurativno: 10 l/ha (5 l/ha svakih 7-14 dana u 2 aplikacije)
Preporučena količina vode: 200-1500 l vode/ha

Napomena:
Učinkovitost ovog proizvoda poboljšava se ukoliko se koristi zajedno s proizvodom FitoBio 20® kao stimulator razvoja korijena.

Sastav: ukupni sumpor (S) 51,2 %

Način djelovanja:
FitoHeliosulfre® je tekuće gnojivo na bazi sumpora koje se može koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim proizvodima.

Uloga sumpora u metabolizmu biljaka je višestruka: sumpor se nalazi u sastavu bjelančevina i lipida, ima važnu ulogu u biosintezi
metionina i cisteina, sudjeluje u gradi enzima, vażan je i za sintezu vitamina, biološku fiksaciju dušika, sudjeluje u održavanju ravnoteže oksido-redukcijskih procesa u stanici, inicijator je diobe stanica, ima ulogu i u otpornosti biljaka prema suši i niskim temperaturama.
Sumpor je potreban u svim fazama vegetacije:
Doprinosi boljem korištenju unesenog dušika
Utječe na stvaranje bjelančevina i kvalitetu proizvoda
Povećava otpornost biljke na napad pepelnice i krastavosti ploda, kao i nepovoljne vremenske uvjete (suša, visoke i niske temperature)


U uvjetima nedostatka sumpora smanjuje se ugradnja dušika u bjelančevine, a pri jakom nedostatku dolazi do znatnog povećanja koncentracije nitrata u biljkama, što se nepovoljno odražava na porast i kvalitetu uroda. Deficit sumpora utječe na smanjivanje koncentracije klorofila što uvjetuje smanjenu fotosintezu.
Zahvaljujući svojoj tekućoj formulaciji FitoHeliosulfre® je učinkovit i postojan što znatno poboljšava kvalitetu primjene te se primjenjuje u manjim dozama u odnosu na ostale proizvode na bazi sumpora.

Primjena:
Folijarno
‣ Vinova loza: 2,5-5,0 l/ha
‣ Jabuka, kruška, jagoda: 2,5-5,0 l/ha
‣ Trešnja, višnja, šljiva: 2,5-5,0 l/ha
‣ Kupus, luk, poriluk: 3,0-5,0 l/ha
‣ Uljana repica: 2,5-5,0 l/ha

Napomena: Ne stvara rezistentnost.
Karenca: Nije primjenjivo.

Sastav: bakar (Cu) topiv u vodi 6,8 %

Način djelovanja:
FitoLabicuper® sadrži bakar u obliku glukonata koji omogućava vrlo dobru sistemičnost. FitoLabicuper je jedino bakreno gnojivo koje je potpuno selektivno za sve kulture.
FitoLabicuper® djeluje kao hranjivo, a bakar je neophodan i u enzimatskim procesima i fotosintezi. Njegova upotreba također povećava otpornost biljaka protiv nekih gljivičnih bolesti, kao što su paunovo oko maslina, plamenjača krumpira i rajčice, peronospora vinove loze i dr.
FitoLabicuper® ima također antibaktericidno djelovanje, odnosno djeluje protiv brojnih bakterijskih bolesti na voćnim sadnicama, vinovoj lozi, maslinama i povrću.
FitoLabicuper® se ne ispire i njegova uporaba, pri uobičajenim dozama, uvjetuje manju zastupljenost bakra u okolišu.

Primjena:
Folijarno
‣ Voćke: 0,2-0,3 l/100 l vode u početku cvatnje pa do berbe
‣ Vinova loza: 0,2-0,3 l/100 l vode tijekom vegetacije, ovisno o vremenskim uvjetima
‣ Masline: 0,2-0,3 l/100 l vode; 2-3 tretiranja godišnje, u proljeće i u trenutku debljanja plodova u jesen
‣ Citrusi: 0,15-0,2 l/100 l vode u jesen
‣ Ukrasno bilje: 0,2-0,4 l/100 l vode, ovisno od stanja i vrste bilja

Mogućnost miješanja:
Sredstvo je kompatibilno s većinom sredstava za zaštitu bilja, osim s polisulfidima, fosfatima i jako alkalnim sredstvima.

Sastav: ukupni dušik (N) 5,0 %, bakar (Cu) 1,8 %, mangan (Mn)
0,8 %, cink (Zn) 0,5 %

Način djelovanja:
FitoMax L-90® je kompleks stabilnih molekularnih spojeva različitih metala u obliku galakturonata, monoglukonata i lignosulfonata koji se ugraduju u aluminij kompleks i daju čvrstoću uzlaznim i silaznim sistemima biljke.
Osim toga, njegova primjena koncipirana je na olakšanom ulasku ugljikohidrata i raznih molekularnih spojeva metala, medu njima aluminij glukonata kao katalizatora biosinteze polifenola i fitoaleksina, čime se stvaraju uvjeti za jačanje prirodnih vlastitih obrambenih mehanizama uslijed pojave negativnih bioklimatskih utjecaja.
Zbog ovakvog kompleksa utječe na sprječavanje razvoja mnogih uzročnika bolesti drva i provodnih snopova (apopleksija vinove loze (ESCA), Verticillium spp. i dr.).
FitoMax L-90® djeluje i kao dezinfekcijsko sredstvo nakon rezidbe.

Primjena:
‣ Vinova loza:
Folijarno: 2,5-5,0 l/ha, primjena nakon berbe i nakon rezidbe
Fertigacijom: 4,0-6,0 l/ha

‣ Voćke i citrusi:Folijarno 2,0-3,0 l/ha Fertigacijom 4,0-6,0 l/ha

‣ Masline:
Folijarno: 3,0 l/ha, primjena nakon berbe i nakon rezidbe

Mogućnost miješanja:
Ne miješati s vrlo alkalnim proizvodima, aminokiselinama, proizvodima na bazi kalcija, dušika, ulja, kaptana, cirama, sumpora, fosfora i bakra.
Karenca:
Nije primjenjivo.

Sastav: bakar (Cu) 5,5 %

Način djelovanja:
FitoMil L-60 ECO® je stabilan molekularni kompleks u obliku monoglukonata, galakturonata i bakra. Zbog ovih neionskih vrsta molekula djeluje kao sistemik koji se apsorbira putem korijenovog sustava i lista.
FitoMil L-60 ECO® je koncipiran na način da osigura bakar u svrhu prevencije i korekcije fizioloških anomalija u slučaju njegovog nedostatka, kao i sintezu polifenola i fitoalkesina koji su značajni za jačanje otpornosti biljaka uslijed pojave bolesti ili negativnih bioklimatskih utjecaja.

Primjena:
‣ Vinova loza, voćke, citrusi, masline, povrće:
▶ Folijarno: 1,5-3,0 l/ha (150-300 ml/100 l vode)
Razmak izmedu tretiranja: najmanje 15 dana
▶ Fertirigacijom: 2,0-3,0 l/ha svakih 15 dana

Mogućnost miješanja:
FitoMil L-60 ECO®je kompatibilan s većinom sredstava za zaštitu bilja, izuzev onih s a.t. trifloksistrobin. Kompatibilan je i s većinom gnojiva izuzev onih s vrlo alkalnom reakcijom.
Preporuka je ipak prije miješanja s drugim proizvodima napraviti test kompatibilnosti na manjim površinama, naročito s gnojivima koja u svojoj formulaciji sadrže dušik, fosfor i sumpor. Proizvod primijeniti kod optimalne pH vrijednosti vode.
Napomena:
Na kulturama koje su osjetljive na bakar (koštičavo voće, neke sorte vinove loze i povrće u posebnim uvjetima) preporuča se aplikacija samo fertirigacijom

Sastav: dušik (N) 9 %, fosfor (P205) 3,0 %, kalijev oksid (K2O) 3,0 %, cink (Zn) 0,8 %, željezo (Fe) 0,1 %, bor (B) 0,5 %, molibden (Mb) 0,01 %

Način djelovanja:
Fusver® je kombinacija gnojiva te makro i mikroelemenata koja istovremeno stimulira fizičku i kemijsku otpornost na staničnoj razini.
Primjenjuje se za kontrolu bolesti korijenovog sustava. Potiče stvaranje fizičke barijere tako što zadebljava stijenku stanice.
Poboljšava i stimulira korijenov sustav, povećavajući razvoj sekundarnog korijenja i korijenovih dlačica, čime optimizira apsorpciju vode i hranjivih tvari. Kao rezultat smanjuje se utjecaj abiotičkih stresnih situacija i poboljšava razvoj biljaka.
Kemijsko djelovanje Fusvera® je da inhibiraju rast patogena (bakterija i gljivica), potiče se stvaranje fitoaleksina, lipopeptida, fitohormona, organskih kiselina (oksalne, octene i jantarne kiseline) i proteina (kinaze, glukoza) čime se stvaraju uvjeti za jačanje prirodnih vlastitih obrambenih mehanizama bilja.

Primjena:
‣ Vinova loza, voćke, bobičasto voće, badem, lijeska, masline
▶ Folijarno: preventivno: 2,0-3,0 l/ha
                        kurativno: 3,0-4,0 l/ha
▶ Fertirigacijom: preventivno: 2,0-3,0 l/ha
                                 kurativno: 3,0-4,0 l/ha
Tijekom sezone primijeniti 2-3 puta uz uobičajeni razmak izmedu primjena od 7-10 dana
Prilikom folijarne primjene preporučenu količinu proizvoda po hektaru treba primijeniti bez obzira na količinu škropiva koja se koristi za tretiranje

Napomena:
Fusver® je gnojivo bez prisustva mikoriznih mikroorganizama.
Ne onečišćuje okoliš te ne ostavlja rezidue.
Karenca:
Nije primjenjivo.

Biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla

Sastav: dušik (N) 2,0 %, L-slobodne aminokiseline 12,0 % Aminogram: asparaginska i glutaminska kiselina, histidin, serin, glicin, treonin, arginin, alanin, tirozin, valin, metionin, fenilalanin, izoleucin, leucin, lizin, hidroksiprolin, prolin

Način djelovanja:
Kaishi®se može primijeniti u svim fazama rasta i razvoja biljaka, naročito nakon stresnih situacija uzrokovanih sušom, niskim temperaturama, oštećenjima od štetnika i patogena ili nakon oštećenja uzrokovanih pesticidima. L-slobodne aminokiseline (AA) stimuliraju metabolizam biljaka, naročito u nepovoljnim uvjetima za rast i razvoj biljaka. Kaishi® ima utjecaj i na aktivaciju i tijek fotosinteze, regulira rad puči, jača staničnu stijenku, pomaže kod oplodnje i formiranja plodova, stimulira stvaranje prirodnih biljnih hormona, pozitivno utječe na usvajanje mikroelemenata (u kelatnom obliku).

Primjena:
Kaishi se može primijeniti na većini kultura, folijarno ili putem navodnjavanja.

Folijarno:
‣ Vinova loza: 2,0-3,0 l/ha
‣ Voćke, citrusi, kivi, bobičasto voće: 2,0-3,0 l/ha
‣ Jagode: 3,0 l/ha
‣ Masline: 3,0-4,0 l/ha
‣ Krumpir: 2,0-3,0 l/ha
‣ Tikvice, krastavac, dinja, lubenica, rajčica, paprika, salata, cvjetača, brokula, artičoka, zeleni grah, grah, grašak, češnjak, luk: 2,0-3,0 l/ha
‣ Žitarice, uljana repica: 2,0 l/ha
‣ Kukuruz, suncokret, šećerna repa industrijsko bilje: 2,0-3,0 l/ha
‣ Lucerna: 2,0-3,0 l/ha
‣ Ukrasno bilje: 2,0-3,0 l/ha


Amfoterna svojstva aminokiselina koje sadrži Kaishi, omogućuju i uporabu kao pH stabilizatora mješavina pripravaka koji se apliciraju.
Kaishi® se može upotrijebiti i kao okvašivač za bolju apsorpciju folijarnih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja.

Sastav: Sumpor (S) topiv u vodi 72,0 %

Način djelovanja:
Sumpor je ključni sastojak enzima i aminokiselina te ulja u sjemenkama uljarica što ga čini glavnim elementom za rast biljaka.
KingFol® S je koncentrirana otopina fino mljevenog elementarnog sumpora prosječne veličine čestica od tri mikrona. Kao preventivni sprej posebno je učinkovit protiv pepelnice na širokom spektru usjeva.
Djelotvoran je i protiv krastavosti na jabukama i kruškama te žučne grinje na crnom ribizu i crveni ribiz.
Otopina KingFol S® ima mnoge prednosti nad sumpornim pripravcima u prahu – njome se lako rukuje, lako se miješa, dobro se otapa u vodi te se lako raspršuje.

Primjena:
▶ Kingfol S je pogodan za folijarnu primjenu i primjenu po tlu
Najbolji učinci se dobivaju kada se proizvod primjenjuje u ranim fazama rasta.

Doziranje:
‣ Vinova loza, masline: 5-10 l/ha
‣ Većina voćaka: 10 l/ha
‣ Žitarice, suncokret, krumpir, uljana repica, šećerna repa: 5-10 l/ha

Mogućnost miješanja:
KingFol S® se može miješati s većinom sredstava za zaštitu
bilja, regulatora rasta i folijarnih gnojiva, koji se odnose na
fizičko miješanje u spremniku i biološki učinak na biljku.
Kada se miješa s drugim tekućim gnojivima ili sredstvima za
zaštitu, test kompatibilnosti provesti s malom količinom u
zasebnoj posudi.
Napomena:
Provjerite je li sumpor prikladan za sortu voća koja se tretira.

Sastav: Silicij ukupni (SiO2) 22 % m/m

Način djelovanja:
K-Vitrum® formira zaštitni sloj tako što deponira silicij u vanjske dijelove stanica biljke, čime je čini otpornijom na napade različitih patogena.

Primjena:
Zahvaljujući sistemskim svojstvima apsorpcije, može se primijeniti prskanjem ili putem navodnjavanja u bilo kojoj kulturi.
Može se primijeniti kad god se pojavi potreba za intenzivnijom biosintezom šećera i pigmenata.
To se posebno odnosi na kulture kod kojih su koncentracija šećera i boja ključni za kvalitetu proizvoda, a da se ne izgubi kiselost npr. poput vinove loze, agruma i drugih vrsta voća i povrća.

Folijarno:
200-500 ml/100 l vode (2,0-5,0 l/ha)


Mogućnost miješanja:
Ovo je alkalni proizvod, pa podliježe tipičnim nekompatibilnostima koje alkalni proizvodi mogu imati. Ne smije se miješati s tradicionalnim bakrom (osim na maslinama) ili s proizvodima s jakom kiselom reakcijom.
Kada se miješa s drugim tekućim gnojivima ili sredstvima za zaštitu, test kompatibilnosti provesti s malom količinom u zasebnoj posudi.

Sastav: organska tvar 80 %, kalijev sapun biljnog porijekla

Način djelovanja:
Proizvod je dobiven saponifikacijom biljnih ulja izvrsne kvalitete.
Mastro 50 stimulira prirodnu obranu biljaka aktivirajući mehanizme otpora prema raznim bolestima i štetnicima.
Uspješno se koristi za čišćenje biljaka od ostataka medne rose koje ostavljaju razni štetnici kao što su lisne uši i kruškina buha. Koristi se kada se pojave prve kapi medne rose, sprječava nastanak čađave plijesni, održavanje učinkovitosti fotosinteze te se na taj način izbjegava propadanja biljke i smanjenje uroda.

Primjena:
▶ Mastro 50 se može koristiti na svim kulturama, voćarskim, ratarskim,
povrću i ukrasnom bilju
▶ Primijeniti s velikom količinom vode
▶ Raspršiti ravnomjerno kako bi se dosegla čitava površina biljke (lišće s obje strane i plodovi)

Folijarno:
‣ Vinova loza, voćke: 200-500 ml /100 l vode
‣ Lisnato povrće: 200-400 ml/100 l vode
‣ Rajčica, tikvica, tikva, paprika, patlidžan, krastavac: 250- 500 ml/100 l vode
‣ Ratarske kulture: 200-500 ml/100 l
‣ Po potrebi ponoviti tretman u razmaku od 7-10 dana
‣ Prilikom prskanja izbjegavati direktno sunce, raditi u sjeni ili u večernjim satima
‣ Koristiti nižu dozu na osjetljivim kulturama


Mogućnost miješanja

Ovo je alkalni proizvod, pa podliježe tipičnim nekompatibilnostima koje alkalni proizvodi mogu imati. Ne smije se miješati s tradicionalnim bakrom ili s proizvodima s jakom kiselom reakcijom.
Kada se miješa s drugim tekućim gnojivima ili sredstvima za zaštitu, test kompatibilnosti provesti s malom količinom u zasebnoj posudi
Napomena:
Izbjegavati tretmane tijekom cvatnje.
Najbolje primijeniti prije ili nakon zametanja plodova.

Sastav: Ekstrakt alge Ascophyllum nodosum 15 % fosfor (P2O5) 7,5 %, kalij (K20) 10,5 %, bor (B) 0,13 %, bakar* (Cu) 0,1 %, željezo* (Fe) 0,2 %, mangan* (Mn) 0,2 %, molibden (Mo) 0,05 %, cink* (Zn) 0,2 %. * 100 % kelirano s EDTA

Način djelovanja:
Shigeki® je tekuće fosforno-kalijevo gnojivo s ekstraktom morskih algi i mikrohranjivima, namijenjeno maksimalnom unosu makro i mikrohranjiva. Biljka lako usvaja Shigeki® putem listova i korijena, pa je vrlo učinkovit za spriječavanje i korekciju deficijencije kod povrća i voćaka.
Shigeki® sadrži prirodne antioksidanse i koenzime koji u sinergiji s ekstraktom morskih algi maksimalno povećavaju antistresni učinak i prinos/urod.
Prednosti:
Stimulira fotosintezu, vegetativni i generativni rast
Poboljšava cvatnju, oplodnju i dozrijavanje plodova
Jača korijenov sustav i time poboljšava usvajanje hranjiva
Povećava otpornost na nepovoljne uvjete (visoke i niske temperature, sušu i sl.)
Može se primjeniti tijekom cijele vegetacije

Primjena/doziranje:
‣ Vinova loza:
Primjena u fazi rasta i razvoja bobica i tijekom dozrijevanja
Folijarno: 150-250 ml/ 100 l vode
Fertigacijom: 2,0-4,0 I/ha
‣ Koštičavo voće, jabuka, kruška, citrusi, avokado, kivi, maslina: tijekom vegetativnog rasta i cvatnje
Folijarno: 150-250 ml/ 100 l vode
Fertigacijom: 3,0-5,0 I/ha
‣ Povrće, krastavac, artičoka, salata, kupus, krumpir: 15 dana nakon presađivanja, pa ponoviti svakih 15 dana
Folijarno: 150-250 ml/ 100 l vode
Fertigacijom: 2,0-4,0 I/ha
‣ Hidroponija: tijekom cijele vegetacije
Folijarno: 150-250 ml/ 100 l vode
Fertigacijom: 2,0-3,0 I/ha

Mogućnost miješanja:
Shigeki® je kompatibilan s topivim gnojivima i pesticidima. Prije miješanja s drugim kemikalijama pročitati upute kemikalija radi provjere kompatibilnosti te ako je moguće testirati mješavinu na manjoj površini prije uporabe.
Ne miješati s proizvodima koji sadrže kalcij, magnezij i alge Ecklonia maxima.

Sastav: bakar (Cu) 0,3 %, željezo (Fe) 0,4 %, mangan (Mn) 1,3 %, cink (Zn) 0,5 %

Način djelovanja:
Kombinacija gnojiva s mikrohranjivima za fiziološka poboljšanja koja mogu kontrolirati nepovoljne biotičke i abiotičke uvjete okoliša
Hranjivima biostimulira metaboličke procese i tako aktivira prirodnu obranu
Potpomaže kontroli bolesti i štetnika na nadzemnim dijelovima biljke
Korištenje Zymexa® pokazalo je isušujuće i zagušujuće djelovanje na spore patogenih gljivica

Primjena:
▶ Folijarno: 1,5- 3 l/ha
Tijekom sezone primijeniti 2-4 puta uz uobičajeni razmak između primjena od 7-10 dana.
Prilikom folijarne primjene preporučenu količinu proizvoda po hektaru treba primijeniti bez obzira na količinu škropiva koja se koristi za tretiranje.
Preporučuje se nanošenje zajedno s okvašivačem kako bi se povećala učinkovitost proizvoda.

Mogućnost miješanja: 
Zymex® se može miješati s većinom sredstava za zaštitu bilja, regulatora rasta i folijarnih gnojiva, koji se odnose na fizičko miješanje u spremniku i biološki učinak na biljku kao i s močivim sumporom.
Ne miješati s baktericidnim pripravcima.
Ne miješati s dva ili više različitih proizvoda a da prethodno nisu razrijeđeni.
Kada se miješa sa drugim tekućim gnojivima ili sredstvima za zaštitu, test kompatibilnosti provesti s malom količinom u zasebnoj posudi.
Ne onečišćuje okoliš, ne ostavlja rezidue.


Karenca: Nije primjenjivo

4. FOLIJARNA GNOJIVA

Mineralno gnojivo s mikrohranjivom borom (B)

Namjena:
FitoBor® je tekuće mineralno gnojivo na bazi bora u obliku boretanolamina, organskog kompleksa s borom koji je usvojiv u cijelosti.

FitoBor® pospješuje klijanje cvjetnog peluda, životni vijek peluda čak i pri višim temperaturama, oplodnju i pravilno zametanje plodova.

 

Sastav: magnezij (Mg) 1,5 %, sumpor (SO3) 3,5 %, bor (B) 1,2 % mangan (Mn) 1,0 %, molibden (Mo) 0,1 %, cink (Zn) 0,5 %

Način djelovanja:
FitoOlivo plus® je snažan biostimulator za masline koji omogućava visoke prinose i kvalitetan urod. Uz kompleks hranjiva, sadrži i ekstrakt morskih algi koji značajno utječu na smanjenje posljedica uzrokovanih stresom (suša, mraz i sl.).
FitoOlivo plus® omogućava kompletnu ishranu za masline, povećava toleranciju na unutarnji i vanjski stres, povećava regeneraciju tkiva, povećava prinos i kvalitetu ploda, a time i kvalitetu ulja, aktivira stanice korijena.

 

 

Primjena:
▶ Folijarno: 2,0-2,5 I/ha

Mogućnost miješanja:
Nije preporučljivo mješanje proizvoda FitoOlivo plus s jako alkalnim proizvodima.
Napomena:
Izbjegavati primjenu po vjetrovitom i vrućem vremenu.

Sastav: dušik (N) ukupni, organski 6,0 %, fosfor (P205) ukupni 2,0 %, kalij (K2O) ukupni 4,0 %, organski ugljik (C) 19,3 %, željezo (Fe) 256 mg/kg, cink (Zn) 32 mg/kg, bor (B) 310 mg/kg

Način djelovanja:
FitoOrganomax® 6-2-4 sadrži sva bitna hranjiva neophodna za normalan rast i razvoj biljke. Redovita primjena pomaže u sprječavanju fizioloških poremećaja biljke. Organski sastojci (bjelančevine, aminokiseline i globulini) razgrađuju se polako kako bi se osiguralo dodatno oslobađanje hranjiva i poboljšala mikrobiološka aktivnost u tlu.
FitoOrganomax® 6-2-4 utječe na bolje usvajanje ostalih folijarnih gnojiva, poboljšavajući na taj način djelotvornost primjene.
Nije fitotoksičan te je stoga idealan za presadnice i biljke pod stresom kada uobičajena primjena gnojiva može uzrokovati ožegotine lista ili oštećenja korijena.
FitoOrganomax® 6-2-4 se apsorbira folijarno i putem korijena što omogućava brze učinke djelovanja.

Napomena:
FitoOrganomax 6-2-4 je potpuno organski pripravak te tijekom dužeg vremenskog razdoblja ako se koristi u velikim dozama može postati izvor hrane za biljne patogene. Medutim, potpuno je siguran kada se koristi kao organski poboljšivač rasta i u nižim dozama primjene (1 ml/l).

Primjena:
Najbolji učinci se dobivaju kada se proizvod primjenjuje u fazi aktivnog rasta.
‣ Vinova loza: 5,0 l/ha
‣ Bobičasto voće: 5,0 l/ha
‣ Ostalo voće: 5,0 l/ha
‣ Kupusnjače: 5,0 l/ha
‣ Ostalo povrće uzgajano na otvorenom: 5,0 l/ha
‣ Krumpir: 5,0 l/ha
‣ Presadnice: 4,0 l/ha
‣ Žitarice: 5,0 l/ha
‣ Preporučena količina vode: 200-1500 l/ha
‣ Fertigacijom kulture u zaštićenim prostorima: 2,5-4,0 ml/l
Koristiti nižu dozu na osjetljivim kulturama

Sastav: željezo (Fe) topivo u vodi: 6,0 %

Način djelovanja:
Grow® je vodotopivo gnojivo u obliku mikrogranula, koje sadrži željezo u kelatnom obliku (Fe EDDHA) za prevenciju i korekciju nedostatka željeza (željezne kloroze) u svim kulturama, posebno u voćnjacima, nasadima citrusa, vinovoj lozi, u povrću, jagodama i ukrasnom bilju.

Primjena:
Grow se može primijeniti bilo kojim sustavom koji omogućuje lokaliziranje proizvoda u korijenovoj zoni:
Navodnjavanje-kapanjem
Klasično navodnjavanje
Injektiranjem u tlo
Putem brazde ili jaraka
Izravno u tlo, a nakon toga zalijevanje


U svim slučajevima preporučljivo je nanositi Grow na vlažnu zemlju radi lakše apsorpcije.

Doziranje:
‣ Vinova loza:
Mlade biljke: 3-10 g/biljci
Puna rodnost nasada: 10-20 g/biljci
‣ Voćke i citrusi:
Sadnice: 5-15 g/sadnici
Mlada stabla: 15-25 g/stablu
Srednja razvijena stabla: 25-50 g/stablu
Puna rodnost: 60-100 g/stablu
‣ Jagode:
7 kg/ha (0,5-0,7g/m2)
‣ Povrće:
10-50 kg /ha (1-5 g/m2)


Kod voćki i vinove loze preporuča se primijeniti Grow® kao preventivnu mjeru u proljeće, a po potrebi ponoviti tijekom uzgoja.
U citrusima se preporučuju najmanje dvije primjene, prije proljetnog pupanja i prije ljetnog pupanja. Kod jagoda, povrća i ukrasnog bilja preporučuje se primjena na početku vegetativnog rasta, dijeleći primjene tijekom prve polovice vegetacijskog ciklusa.

5. OJAČIVAČI BILJA

Sastav: kaolin 100 %

Način djelovanja:
Fito-Kaolin TMB® je potpuno prirodni proizvod na bazi čistog kaolina koji štiti različite kulture od napada štetnika, gljivičnih bolesti i bakterioza, visokih temperatura i sunčevog zračenja te nedostatka vlage.
Poboljšava metabolizam biljke, sprječava opadanje plodova te utječe na povećanje stupnja obojenosti voća.
Kaolin se nanosi otopljen u vodi na biljku, gdje isparavanjem stvara zaštitni film.
Osnovni mehanizam djelovanja je da Fito-Kaolin TMB® djeluje kao mehanička prepreka u stvaranju barijere između štetočina i štićene biljke gdje sredstvo djeluje repelentno. Kod primjene je jako važno odraditi ravnomjerno pokrivanje svih dijelova biljke sredstvom

Primjena:
▶ Masline, vinova loza, voće (jabuke, kruške, breskve), agrumi,
povrće (rajčica, paprika, artičoke)
▶ Folijarno: 0,2-5,0 kg/100 l vode

Mogućnost miješanja:
Prije upotrebe preporučuje napraviti malu probu kompatibilnosti i ako se primijeti reakcija poput taloženja, pjenušanja, odvajanja, potrebno je izostaviti kaolin iz kombinacije.

Sastav: 95 % klinoptilolit, kalij (K2O) 1,1 %, aluminij (Al2O3) 13,6 %, kalcij (CaO) 4,9 %, magnezij (MgO) 1,2 %, željezo (Fe2O3) 2,7 %, silicij (SiO2) 61 %

Način djelovanja:
Litoman Ultra po sastavu je klinoptilolit, sedimentni mineral vulkanskog podrijetla, uglavnom sastavljen od silicijevog oksida i aluminijevog oksida.
Bitna značajka Litoman Ultra je poroznost, prisutnost mnogo praznih prostora unutar njegove strukture: zahvaljujući ovoj osobini omogućene su mnoge fizikalne pojave, kao što je mogućnost značajne izmjene kationa i sposobnost apsorpcije velikih količina vode koja se oslobađa kada se temperatura promijeni.
Ova osobina utječe na smanjenje razine vlage na biljkama, stvarajući nepovoljno okruženje za razvoj gljivičnih bolesti. Također omogućuju brže sušenje biljke i stvaranje nepovoljnog okruženja za patogene kao što je Botrytis. Nadalje, zbog karakteristike brzog “isušivanja” okolnog okoliša, Litoman Ultra ima izvrsnu zacjeljujuću moć malih rana koje predstavljaju jedan od glavnih putova infekcije.
Litoman Ultra djeluje isključivo na fizikalno-mehanički način i ne ometa normalnu fiziologiju biljke.
Može se primjenjivati i za vrijeme cvatnje jer ne stvara fitotoksičnost.

Primjena:
▶Litoman Ultra se može primijeniti na svim kulturama zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja poput bakra i sumpora
▶ Folijarno: 2-5 kg/ha

Napomena:
Napuniti spremnik do pola te uz stalno miješanje dodavati proizvod kako bi se izbjeglo taloženje.

6. POBOLJŠIVAČI TLA

Sastav: mikoriza (Rhizophagus irregularis, Claroideoglomus luteum, C. etunicatum, C. claroideum) 1 %
Sadržaj bakterija u rizosferi 2.180.000 CFU/g

Način djelovanja:
MycoApply DR® je proizvod specifičnog djelovanja na bazi mikoriznih gljivica i bakterija rizosfere.
Ovaj proizvod pospješuje i povećava razvoj korijenskog sustava omogućavajući bolju apsorpciju hranjivih tvari prisutnih u tlu, bolju otpornost na hidro i fiziološke stresove kao i na stresne uvjete nakon presadivanja.

Primjena:
‣ Jednogodišnje kulture
Kod jednogodišnjih kultura MycoApply DR® treba primijeniti na početku ciklusa proizvodnje kako bi se iskoristio maksimalni potencijal sredstva.
Najbolje vrijeme za primjenu MycoApply DR® u rasadniku je tijekom uzgoja presadnica namakanjem (1 % otopina).
U tom periodu rasta biljke najučinkovitije se uspostavlja kontakt izmedu gljivica i korijena biljke.
‣ Višegodišnje kulture
MycoApply DR® se primjenjuje prilikom sadnje višegodišnjih nasada namakanjem korijenovog sustava u otopinu sredstva. Kod već postojećih nasada višegodišnjih kultura optimalna učinkovitost postiže se primjenom sredstva u zonu korijena po završetku zimskog perioda, nakon izlaska biljke iz faze mirovanja.
MycoApply DR® se može primijeniti i tijekom vegetacije prije pojave stresnih uvjeta (visoke temperature, suše, tuče i sl.) kako bi se povećala otpornost biljke.
‣ Fertigacijom
Primjenom MycoApply DR® kroz sistem za navodnjavanje postižu se vrlo dobri rezultati. Sredstvo primijeniti s dovoljnom količinom vode kako bi doprijelo što bliže zoni korijena ili u dodir s korijenom.

‣ Doziranje: 1,7 kg/ha (170 g/1000 m2)

Sastav: zeolit, kalcij (CaO) 41,0 %, magnezij (MgO) 17,0 %,željezo (Fe2O3) 1,63 %, silicij (SiO) 12,8 %

Način djelovanja:
Zeo-Min® je prirodni izvor kalcija i magnezija za dugotrajnu i učinkovitu neutralizaciju kisele reakcije tla (pH) te za poboljšanje fizikalno kemijskih osobina tla. Zbog prisustva zeolita i njegove sposobnosti zamjene iona, učinkovitost ovog proizvoda je višestruko poboljšana.
Preporuča se mješati Zeo-Min® sa stajnjakom zbog očuvanja dušika i bržeg sazrevanja stajnjaka
Zeo-Min je formuliran u obliku prašiva i u obliku peleta zbog lakše inkorporacije u tlo.

 

 

Prednosti:
Regulira kiselost tla
Poboljšava strukturu tla
Inaktivira teške metale u tlu
Poboljšava ishranu fosforom
Poboljšava ishranu biljaka kalcijem i magnezijem
Poboljšava usvajanje mikroelemenata
Djelomično repelentno djeluje na nematode
Regulira vodni režim tla

Primjena:
Koristiti u pripremi zemljišta za sjetvu/sadnju ili kao prihranu u vegetaciji.
Zeo-Min® se unosi u tlo u rano proljeće ili u jesen.
Obavezno ga treba inkorporirati u tlo na dubinu 10-15 cm, osim kod travnjaka i livada gdje se koristi površinski

‣ Doziranje: 300-500 kg/ha
Kod ekstremno kiselog tla dozu povećati uz konzultaciju sa stručnom osobom.

Bugarova 16, 10250 Lučko, Hrvatska
Pon-Pet: 8:00-16:00

Naše novosti

Pretplatite se za newsletter.