FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD/DOZA

NAMJENA

NAPOMENA

1.    Kretanje vegetacije

Cupra                     3,0 l

krastavost

Vizualnim pregledom utvrditi prisustvo jaja grinja, jaja lisnih uši kao i kalifornijske štitaste uši.

Fito Film                0,5 l

zimska jaja štetnika

2.    Otvaranje pupa

Cupra                     2,0 l

krastavost

Primjena ulja u ovoj fenofazi, daje jako dobru efikasnost u suzbijanju štetnika. Aplikacijom suzbijamo prezimljujuće oblike štetnika (krvava uš, kalifornijska štitasta uš, crveni voćni pauk).

Fito Film                0,3 l

zimska jaja štetnika

3.    Otvoreni pup

Cupra                     1,0 l

krastavost

Proizvod FitoHeliosulfre je odličan za preventivno ali i kurativno suzbijanje pepelnice, kao i za suzbijanje zimskih jaja štetnika.

FitoHeliosulfre     3,0 l

sumpor+ljepilo

FitoOrganomax  2,0 l

NPK gnojivo+

mikroelementi

4.     Ružičasti pup

FitoMil L-60        2,5 l

krastavost

Mikroelement bor bitan je za klijavost polena i za bolju oplodnju.

 

Pratiti pojavu štetnika, preporuka je postavljanje feromonskih klopki.

FitoBor                   1,5 l

bor za bolju oplodnju

FitoOrganomax    3,0 l

NPK + mikroelementi

Izdvojeni tretman

FitoDimel              2,5 l

FitoMite                2,5 l

 

cvjetojed, lisne uši

5.    Početak cvatnje

FitoMil L-60          1,5 l

krastavost

 

FitoFert sumpor  3,0 l

+ Zymex                 1,5 l

pepelnica

FitoMax L-90        1,0 l

 

6.    Puna cvatnja

FitoMil L-60          1,5 l

krastavost

U slučaju pojave lisnih uši i cvjetojeda, odraditi odvojeni tretman FITOMITE 2,0 l/ha + FITODIMEL 2,5 l/ha

FitoAlgen F          1,5 l

ekstrakt morskih algi, biostimulator

Fusver                    2,0 l

pepelnica, bakterijska palež

 

7.    Nakon cvatnje, opadanje latica

FitoMil L-60          2,0 l

krastavost ploda

FitoOrganomax je ekološko gnojivo 6-2-4, može se primjenjivati folijarno ili kroz sustav za fertirigaciju.

Preporuka je da se kroz vegetaciju primjeni 15-20 l/ha u odvojenim tretmanima po 5 l/ha.

FitoHeliosulfre     2,0 l

+ Zymex                 1,0 l

pepelnica

Baturad WP       1,0 kg

savijač

8.    Prvo nakon cvatnje

Fito-Kaolin       10,0 kg

krastavost ploda

Tretiranja provoditi u razmaku do 7 dana.

FitoHeliosulfre     3,0 l

Pepelnica, krastavost

Baturad WP     0,75 kg

savijač

9.    Drugo nakon cvatnje

FitoMil L-60          2,5 l

krastavost ploda

Pratiti pojavu odraslih oblika pauka, i u slučaju potrebe za suzbijanjem, primijeniti sredstvo FitoMite u dozi 3,0 l/ha.

FitoMite je prirodni preparat za suzbijanje ličinki i odraslih oblika pauka.  

FitoHeliosulfre     3,0 l

pepelnica

Baturad WP     0,75 kg

savijač

Izdvojeni tretman:

FitoOrganomax    5,0 l

 

NPK + mikroelementi

10.Treće nakon cvatnje

 

Fito-Kaolin        5,0 kg

krastavost ploda

Ako zaštita od savijača nije bila efikasna, u ovom periodu se već mogu uočiti ubušenja gusjenica što se može ustanoviti pregledom 25 do 50 plodova ubranih na više pozicija u voćnjaku.

FitoHeliosulfre    2,0 l

pepelnica

Baturad WP     0,75 kg

savijač

Shigeki                   2,0 l

aminokiseline iz morskih algi + PK

11. Prvo ljetno tretiranje

FitoMil L-60          2,5 l

krastavost

 

FitoHeliosulfre     3,0 l

sumpor+ljepilo

Baturad WP       0,6 kg

savijač

12. Drugo ljetno

Chromosul 80   2,5 kg

pepelnica

Voćnjake u lošoj kondiciji treba pregledati na prisutnost potkornjaka. Vizualnim pregledima se nastavlja praćenje brojnosti grinja i njihovih prirodnih neprijatelja.  

Fito-Kaolin         3,0 kg

krastavost

FitoMite                2,0 l

+ FitoDimel           2,0 l

pauk, savijač

Kaishi                     2,0 l

aminokiseline + PK gnojivo

13. Pred berbu 10 dana

FitoMil L-60          2,5 l

+ Fusver                 2,0 l

krastavost, skladišne bolesti

Tretiranje s ciljem povećanja skladišnih sposobnosti.

Fito-Kaolin         3,0 kg

skladišne bolesti

Baturad WP       0,6 kg

savijač

FitoDimel              2,5 l

okvašivač

14. Nakon berbe

(20 dana prije mraza)

 

FitoLabicuper       2,5 l

krastavost

 

FitoBor                   2,0 l

akumulacija bora za iduću sezonu

Napomene:

  • U razdoblju nakon cvatnje pa do kraja lipnja pratiti vremenske prilike, i u slučaju oborina preko 25 mm, obavezno ponoviti prethodni tretman. Broj tretmana ovisi o količini oborina i vremenskim uvjetima.
  • Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata Fusver u dozi 2,5-3,0 l/ha. Proizvod Fusver je preparat na bazi bakterije Bacillus subtilis i potpuno je prirodni proizvod koji nema karencu i ne ostavlja rezidue. U praksi je pokazao jako dobru učinkovitost u suzbijanju biljnih bolesti.

UČINKOVITOST TRETIRANJA JABUKE PO FAZAMA RAZVOJA

Bolesti

Jesen

Kretanje vegetacije

Vunasti pup

Ružičasti pup

Opadanje latica

Krastavost

++

++

+++

+++

+++

Pepelnica

—-

—-

—-

+++

+++

Bakterijska palež

—-

—-

—-

+++

+++

Učinkovitost: +++ jako učinkovito, ++ umjereno učinkovito, — slabo učinkovito