FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD/DOZA

NAMJENA

NAPOMENA

Od 3 lista do zatvaranja redova

BBCH 13-37

FitoOrganomax 3,0-5,0 l

Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj redova u klipu i broja zrna u redu, povećava hektolitarsku masu.

Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni.

Dozu prilagoditi fazi razvoja.

Od faze intenzivnog porasta 

BBCH 32

Shigeki                        2,0 l

Stimulira fotosintezu, vegetativni, generativni rast. Pozitivno djeluje na oplodnju.

Moguća primjena tokom cijele vegetacije.

Primjena sa svakim tretiranjem

FitoFilm                       1,0 l

Pomoćno sredstvo-okvašivač, povećava djelotvornost ostalih sredstava

Smanjuje površinsku napetost, pojačava prianjanje uz biljku, sprječava ispiranje.

DODATNA NAPOMENA:

U slučaju pojave stresnih situacija kao npr. niske temperature, tuča, obilne kiše, sušna razdoblja i slično savjetujemo uvrštavanje jednog od pripravaka na bazi aminokiselina u tretiranje i to: FitoAlgen 1,5-2,0 l/ha ili Fitofert LMW 2,5-3,5 l/ha ili Kaishi 1,5-2,0 l/ha.