1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
389 Views
1.  Tretiranje presadnica prije sadnje
Ekstrasol  10% otopina (trulež korijena)
2. Tretiranje od početka travnja do sredine travnja
Baturad WP 1,0 kg (stričkov šarenjak)
Kaishi  1,5 l (biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla)
Ekstrasol 2,0 l (proizvod na bazi bakterije Bacillus subtilis koji sprječava bolesti

korijena)

FitoDimel 2,0 l (okvašivač)
3. Tretiranje sredinom svibnja
FitoAfiser 2,0 l (listojed, trips, lisne uši)
Kaishi 1,5 l (biostimulator na bazi aminokiselina biljnog podrijetla)

Tijekom cijelog vegetacijskog razdoblja smilje je izloženo napadu štetnika. Pri proizvodnji sadnica najčešće se javljaju šampinjonska mušica (Sciaridae), podgrizajuće sovice (Agrotissp.) i gusjenice moljaca. Isti se štetnici   mogu naći i na sadnicama posađenim na polju. Osim navedenih štetnika smilje napadaju lisne uši (Aphididae), štitaste uši (Coccidae), kalifornijski trips (F. occindentalis), lisni mineri (Liriomyza spp.) i gusjenice iz porodice Nymphalidae.

Kroz dvogodišnja istraživanja štetne entomofaune smilja kod nas, može se zaključiti sljedeće:

  • Tijekom istraživanja ustanovljeno je devet štetnika smilja koji sistematski pripadaju u pet
  • Među ustanovljenim štetnicima smilja najveće značenje ima vrsta stričkov šarenjak ( cardui) koji pričinjava intenzivne štete 3. kategorije štetnosti.
  • Znatnije štete (2. druga kategorija intenziteta štetnosti) na pojedinim lokalitetima ustanovljene su i od vrsta srebreni listojed ( argentatus) i sovice (A. rumicis).

Prema Matošević (2004) kategorije štetnosti određene su prema važnosti štetnika za biljke u plantažnom uzgoju u vrijeme istraživanja:

  1. slabi intenzitet štete (do 30 %): štetnik je prisutan, ali biljci ne nanosi znatnije štete niti je znatno fiziološki oslabljuje;
  2. srednji intenzitet štete (do 60 %): štetnik može uništiti i do 50 % lisne mase, kategorija umjerenog štetnika, znatno fiziološko oštećenje biljke;
  3. jak intenzitet štete, štetnik može izazvati potpunu defolijaciju biljke, jako fiziološki oslabljuje biljku i može uzrokovati njeno ugibanje, izraziti štetnik;

Slika 1. Potpuno uništena biljka smilja od gusjenica stričkova šarenjaka V. cardui     (foto: Ostojić, I.)

Slika 2. Znatna oštećenja lista od srebrnog listojeda – Phyllobius Argentatus (foto:Zovko, M.)

Slika 3. Smilje napadnuto lisnim ušima iz roda Macrosiphoniella ( foto: Zovko, M. )

Izvor:
Izvorni znanstveni rad:
Štetnici smilja [Helichrysumitalicum(Roth) G. Don.] u plantažnom uzgoju na području Hercegovine;
Ivan OSTOJIĆ, Mladen ZOVKO, Danijela PETROVIĆ, Luka BOŠNJAK

 

U slučaju pojave štetnika tijekom vegetacije, tretiranje se može obaviti sljedećim proizvodima:
FitoTriac 1 ,5 l/ha (lisne uši, trips, šampinjonska mušica )
Baturad WP 1 ,0 kg/ha (gusjenice štetnika )
FitoAfiser 2 ,5 l/ha (listojed, lisne uši )
DODATNE NAPOMENE:

U svrhu sprječavanja ili suzbijanja raznih gljivičnih i bakterijskih oboljenja naša je preporuka primjena preparata Ekstrasol u dozi 2,5-3,0 l/ha.
Ekstrasol je mikrobiološki preparat stimulativnog djelovanja na bazi bakterije Bacillus subtilis.
Potpuno je prirodni proizvod, nema karencu, ne ostavlja rezidue i može biti prihvatljiv za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Za odobrenje primjene potrebno je konzultirati se s nadležnim tijelom koje obavlja nadzor ekološke proizvodnje.