1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
472 Views
 

Faza tretiranja
     

Proizvod
Namjena
suzbijanje bolesti
I štetnika/ prihrana
 

Napomena
1. Mirovanje

   Vegetacije

 Cupra 2,0-3,0 l

Bijelo ulje ili Mineralno

Svijetlo ulje 20,0 l

Bolesti koje prezimljuju na kori

Zimska jaja štetnika

2. Tretiranje u fazi

  Bijelih balona

FitoMil L-60 2,0 l

FitoDimel 1,0 l

Phomopsis spp., Antraknoza

Okvašivač

Aplikaciju je moguće

provesti i sustavom za

navodnjavanje u količini od 4 l/ha, te isto ponoviti

nakon 20 dana.

3. Vidljivi listić

FitoMil L-60 2,0 l

FitoTriac 1,0 l

FitoBor 1,0 l

FitoDimel 2,0 l

Phomopsis spp., Antraknoza

Lisne uši, Savijači pupova

Gnojivo sa borom

Okvašivač

Mikroelement bor

bitan je za bolju

klijavost polena, a to

znači i bolju oplodnju.

4. Početak cvatnje

FitoFert Sumpor 2,5 l

FitoBor 2,0 l

FitoBotryfun 2,5 l

FitoDimel 2,0 l

 Pepelnica

Bolja oplodnja

Botritis monlija

Okvašivač

Fitofert sumpor je

organsko gnojivo sa

aminokiselinama i

sumporom.

Aplikaciju ponoviti u

roku od 7-10 dana.

5. Završetak     

    cvatnje

 

FitoLabicuper 2,5 l

Kaishi 1,5 l

Baturad WP  0,75 kg

FitoDimel 2,5 l

Phomopsis spp., Antraknoza aminokiseline

 

Grapholita packardi (crvljivostplodova)

Okvašivač

 

 

Aplikaciju ponoviti

nakon 7-10 dana

Dodatno tretiranje po potrebi

 

FitoAfiser 2,5 l

FitoDimel 2,5 l

Ili

FitoTriac 1,5 l

FitoDimel 2,5 l

lisne uši

 

 

Za suzbijanje lisnih uši i u

slučaju pojave štetnika Rhagoletis mendax

 Rhagoletis mendax – spada u voćne muhe i radi štete na plodovima u zriobi. Pratiti pojavu štetnika i po potrebi tretirati.
6 . Nakon berbe

 FitoMax L-90  3,0-3,5 l/ha Bakterioze Ova faza je završetak vegetacije. Biljka u ovoj fazi transportira hranjiva iz lista u korijen i akumulira za narednu vegetaciju
DODATNE NAPOMENE:

U svrhu sprječavanja ili suzbijanja raznih gljivičnih i bakterijskih oboljenja naša je preporuka primjena preparata Ekstrasol u dozi 2,5-3,0 l/ha.
Ekstrasol je mikrobiološki preparat stimulativnog djelovanja na bazi bakterije Bacillus subtilis.
Potpuno je prirodni proizvod, nema karencu, ne ostavlja rezidue i može biti prihvatljiv za primjenu u ekološkoj proizvodnji. Za odobrenje primjene potrebno je konzultirati se s nadležnim tijelom koje obavlja nadzor ekološke proizvodnje.