FAZA TRETIRANJA

PROIZVOD/DOZA

NAMJENA

NAPOMENA

1.    Otvaranje pupova

 

Cupra                                 2,5 l

rogač šljive

 

Fito Film                            0,5 l

okvašivač, zimska jaja štetnika

2.    Bijeli baloni

 

Baturad                          1,0 kg

crna pjegavost, plamenjača

 

FitoBor                              1,0 l

bor za bolju oplodnju

Kaishi                                1,5 l

aminokiseline + PK

3.    Početak cvatnje

 

Abanto                            0,75 l

lisne uši, osice

 

FitoAlgen F                       1,5 l

aminokiseline od morskih algi

FitoMax L-90                    2,0 l

+ Fusver                            1,5 l

monilija

4.    Kraj cvatnje, opadanje latica

 

FitoMil L-60                      1,5 l

šupljikavost lista, narančasta pjegavost, hrđa

 

K-Vitrum                           2,0 l

+ Fusver                            1,5 l

sušenje rodnih grančica

Abanto                            0,75 l

šljivina osica

5.    Formirani plodovi

FitoMil L-60                      2,0 l

plamenjača, hrđa

Po potrebi tretirati s insekticidom Abanto za suzbijanje lisnih uši.

FitoOrganomax              3,0 l

NPK + mikroelementi

Baturad WP                  1,0 kg

savijač

6.    Rast plodova  

FitoMil L-60                     2,5 l

šupljikavost, hrđa

Po potrebi tretirati s insekticidom Abanto za suzbijanje lisnih uši

Baturad WP                  1,0 kg

savijač

FitoOrganomax               3,0 l

organsko gnojivo NPK + mikroelementi

 

7.    2-3 tjedna pred berbu

 

 

 

 

K-Vitrum                           2,5 l

trulež plodova

Ponoviti zaštitu nakon 10 dana.

Fusver                               2,0 l

pepelnica

FitoHeliosulfre                2,5 l

pepelnica

 

Kaishi                                   1,5

biostimulator,

aminokiseline

8.    Nakon berbe (prije opadanja lišća)

FitoBor                              2,0 l

akumulacija bora za bolju oplodnju

 

FitoMax L-90                 2,5 l

bakterioze

Napomene:

  • Ako tijekom vegetacije dođe do pojave crvenog pauka (pratiti prag tolerantnosti) u program tretiranja potrebno je uvrstiti Fitomite 3 l/ha + FitoDimel 2 l/ha, ponoviti u blok aplikaciji u razmaku 7-10 dana.
  • U slučaju pojave stresnih situacija kao npr. tuča, obilne kiše, sušna razdoblja i slično savjetujemo uvrštavanje jednog od pripravaka na bazi aminokiselina u tretiranje i to: FitoAlgen 1,5-2,0 l/ha ili Fitofert LMW 2,5-3,5 l/ha ili Kaishi 1,5 l/ha.
  • Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata Fusver u dozi 2,5-3,0 l/ha. Proizvod je na bazi bakterije Bacillus subtilis i potpuno je prirodni proizvod koji nema karencu i ne ostavlja rezidue. U praksi je pokazao jako dobru učinkovitost u suzbijanju biljnih bolesti.