BATURAD WP

Opis

biološki selektivni insekticid za suzbijanje gusjenica štetnih vrsta leptira insekticid
Aktivna tvar: Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, SOJ PB 54, zbirka kulture br. CECT 7209 80 g/kg
Formulacija: močivi prah (WP)
Način djelovanja:
Baturad WP® je selektivni biološki insekticid namijenjen suzbijanju ličinki leptira – gusjenica: maslinova moljca (Prays oleae), dudovca (Hyphantria cunea), kupusnog bijelca (Pieris brassicae), žutog grožđanog moljca (Eupoecilia ambiguella) i pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u maslinarstvu, voćarstvu i povrćarstvu.

Bacillus thuringiensis je bakterija koja se nalazi u tlu i na površini listova. Bakterije tijekom sporulacije stvaraju proteinske kristale koji se nakon ingestije aktiviraju. U alkalnom mediju probavnog sustava ličinke oslobađa se toksin koji razara stijenke probavila. Probavni sustav ličinke paralizira, a ona se prestaje hraniti i ugiba nakon nekoliko dana.
Prednosti:
 Djeluje na gusjenice mladih stadija (I-III)
 Ne uništava korisne insekte
 Razvrstan izvan skupine otrova

Baturad WP® treba primijeniti u vrijeme kada su gusjenice u I. i II. razvojnom obliku. Gusjenice u III. razvojnom obliku manje su osjetljive na sredstvo u odnosu na mlađe razvojne oblike, stoga tada treba koristiti najviše koncentracije.

Škropivom treba dobro navlažiti i donju stranu lišća. Žive bakterijske spore osjetljive su na UV, stoga je bolje primijeniti sredstvo predvečer. Viša vlažnost zraka pogoduje boljem učinku.

Mogućnost miješanja:
Ne preporučuje se miješanje s uljnim sredstvima, fungicidima na osnovi dodina, kaptana, folpeta, bakrenim i kositrenim fungicidima, te nekim pripravcima u EC formulacijama.

Karenca:
Nije primjenjivo.

 

Bugarova 16, 10250 Lučko, Hrvatska
Pon-Pet: 8:00-16:00

Naše novosti

Pretplatite se za newsletter.