Programi zaštite i gnojidbe

Programi zaštite i gnojidbe za pojedine kulture napravljeni su na temelju sredstava za zaštitu bilja i
gnojiva koja imaju dozvolu za primjenu u ekološkoj proizvodnji.
Programi su navedeni kao orijentacijski, jer ovise o klimatskim uvjetima, zdravstvenom i općem
stanju pojedinog nasada i kao takvi podložni su promjenama.
Programi su sastavljeni na bazi površine od 1 ha.
Ukoliko se troši read more od 1000 l vode/ha, povećati dozu sredstva proporcionalno utrošku vode.

Slijedite link za kompletan popis

Programe sastavili:
Ivan Šušnjar, dipl. ing. agr.
Goran Ostojić, dipl. ing. agr.

507 Views0
Što je zapravo ekologija

Ekologija je znanost koja proučava odnose među živim organizmima, kao i njihov utjecaj na okoliš, ali i utjecaj okoliša na žive organizme. Iako se razvila kao grana biologije, ekologija se koristi i saznanjima i mnogih drugih prirodnih znanosti.

Ekologija se zapravo bavi problemima interakcije žive i nežive prirode. Odgovori nisu uvijek evidentni, ni jednostavni, ni lagani. Ipak, postaje sve jasnije da čovjek nije neograničeni vladar prirode već je njen integralni i neraskidivi dio. U tome i je njegova obaveza da kao „materija koja kreativno misli“ traži djelotvorna rješenja za opstanak vlastite vrste, okoline u kojoj živi, odnosno života u cjelini.

Prema Uredbi Vijeća Europske unije, ekološka proizvodnja je sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji objedinjuju najbolju praksu zaštite okoliša, visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa uz primjenu visokih standarda za dobrobit životinja. Pri tome su bitne i sve proizvodne metode koje su prikladne u ekološkoj proizvodnji, s obzirom na to da sve više potrošača prednost daju proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa.

Vođeni ovim saznanjima, svoje smo aktivnosti usmjerili na direktni kontakt s proizvođačima u ekološkoj proizvodnji, obilazak njihovih imanja, ponudu i dostavu visoko kvalitetnih proizvoda, davanje stručnih savjeta i preporuka za njihovu primjenu, pravovremeno informiranje o novitetima na tržištu, stalne kontrole proizvodnje, jednom riječju, pružanje kompletne usluge svima koji ekološkim pristupom žele proizvoditi hranu za sebe i druge.

480 Views0